Tel: + 48 881 404 400 , + 48 32 308 00 44
Mail: tq-fitting@tq-fitting.com
GWARANCJA

Dla zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia na czas transportu, przemieszczania i składowania kształtek z PE należy dotrzymać poniżej przedstawionych wymogów:

każda kształtka powinna być zapakowana osobno w szczelnie zamknięty woreczek polietylenowy

kształtki powinny być przechowywane w pomieszczeniu suchym i przewiewnym, poziomo na płaskim i równym podłożu

kształtki bezwzględnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i dużych różnic temperatury

w czasie transportu kształtki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem

Dotrzymanie powyższych wymogów przez klientów pozwala na zachowanie zgodności kształtek z wymogami norm:

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen. Kształtki.”

PN-EN 12202-3+A1:2013-05 „systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen. Kształtki.”

Przy dotrzymaniu w/w wymogów udzielamy GWARANCJI NA NASZE WYROBY NA OKRES 7 LAT OD DATY PRODUKCJI.

Krok 04:
Powodzenie
Twoja wiadomość została do nas wysłana. Nasz zespół udzieli Tobie odpowiedzi w najszybszym możliwym czasie. Dziękujemy!